Buitenschoolse opvang

Bij een kinderopvang worden kinderen opgevangen door pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers hebben een speciale, gekwalificeerde opleiding gevolgd en moeten een verklaring omtrent gedrag hebben. Elke kinderopvangorganisatie moet voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

IMG_9616
IMG_3262

BSO betekent buitenschoolse opvang

Dat is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) voor of na schooltijd. Dit wordt ook voorschoolse opvang (vso) en naschoolse opvang (nso) genoemd. Een bso vangt de basisschoolkinderen ook op op vrije dagen, zoals studiedagen van de school, en in vakanties. Kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal 20 kinderen. Dat is afhankelijk van de leeftijd en het aantal beroepskrachten.

Vervoer van en naar school

Vanaf het tijdstip dat kinderen uit school komen, vallen de kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan onder de verantwoordelijkheid van de kinderopvangorganisatie.

Als dit mogelijk is lopen de kinderen van de school naar de BSO.

Lukt dit niet dan maken we gebruik van een busje/ auto of soms zelfs van de fiets.

In Oosterwolde rijden we ook met de BSO bus, de verbeterde versie van de Stint. Dit is een elektrisch aangedreven vervoersmiddel, waar 10 kinderen in vervoerd kunnen worden.

IMG_9610