Spelen & Vrije tijd

De tijd die kinderen op onze buitenschoolse opvang doorbrengen zien wij als vrije tijd. Bij vrije tijd denken we aan rust, ontspanning, initiatieven nemen en eigen interesses volgen, zelf bepalen wat je gaat doen en wanneer je er mee stopt, met wie je speelt of dat je liever alleen speelt. Aansluiten bij leeftijd, sekse en interesses

In de BSO komen kinderen van 4-12 jaar. Voor pedagogisch medewerkers is het hebben van kennis van alle verschillende ontwikkelingsfasen belangrijk. Dit om te weten welke materialen en activiteiten geschikt zijn en wat je van kinderen op welke leeftijd kunt verwachten en hoe je als pedagogisch medewerker je eigen gedrag daarop kunt aanpassen

fff200
fff200

Begeleiding

Voor pedagogisch medewerkers is het begeleiden van het spel en de activiteiten een intensieve en zeer bepalende taak. Uiteraard verschilt de begeleiding per leeftijdsgroep en per individueel kind. Flexkidz vindt het belangrijk om kinderen waar mogelijk los te laten en verantwoordelijkheid te geven.

Niet ieder kind speelt in de thuissituatie veel buiten. TV en computer maken dat binnenspelen vaker voorkomt dan buiten. Daarom biedt de BSO een plek om juist wel buiten te spelen en bewegen. Buiten is er meer ruimte, het brengt kinderen in contact met de natuur, het weer en de seizoenen. Buiten mogen kinderen zich uitleven, vies worden en vallen.

Samenstelling van de groep

Binnen één BSO zijn vaak meerdere groepen te vinden; leeftijdsgroepen, vriendjes, klasgenoten, jongens- en meisjes groepen. Voor een kind is het belangrijk om aansluiting te vinden bij een groep. Nieuwe kinderen kunnen opgevangen worden door een ‘mentor’ kind dat ze al kennen of door een sociaal vaardig kind wat graag deze taak op zich neemt. De pedagogisch medewerker begeleidt dit…

error: Deze inhoud is beveiligd !!