Aandacht

Flexkidz wil graag waarborgen dat er voldoende aandacht is voor de vier basis op-voedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. Deze vier opvoedingsdoelen zijn:

  • het bieden van emotionele veiligheid, zorgen dat de kinderen zich prettig voelen op de opvang.
  • het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie, elk kind is uniek en mag zich op zijn/ haar eigen tempo ontwikkelen.
  • het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competentie, samen spelen samen delen, elkaar helpen en hoe ga je met elkaar om.
  • het meegeven van waarden en normen, kinderen mogen hier zelf aan meewerken door de regels te bedenken en uit te werken. Deze formuleren wij altijd op een positieve manier. We benadrukken wat WEL mag.
fff200
fff200

Verantwoording & Veiligheid

Wij vinden het belangrijk goede verantwoorde en veilige opvang te bieden. We doen dan ook jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie op de gebieden veiligheid en gezondheid.

In Nederland is er een Jeugdwet die ervoor moet zorgen dat kinderen een fijne jeugd hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. Een van de onderdelen van de Jeugdwet is de verwijsindex. Dat is een digitaal contactsysteem waarin professionals in een vroeg stadium een signaal kunnen afgeven. Dat doen ze om hun zorg en betrokkenheid bij een kind of gezin te tonen als ze denken dat het geluk of de ontwikkeling van een kind gevaar loopt. De verwijsindex brengt professionals die betrokken zijn bij een gezin automatisch met elkaar in contact. Het doel ervan is om samen met u de best passende ondersteuning of begeleiding te bieden.

Als er een actieplan of familieplan wordt opgesteld, gebeurt dat in overleg met de ouder. Die ondersteuners krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. De bedoeling is dat ze de ondersteuning afstemmen en dat een van hen het voortouw neemt. Het idee achter de verwijsindex is: één kind, één gezin, één plan. In Fryslân heet de verwijsindex ViF ZiZeO: Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs.

Tarieven & openingstijden

Flexibel zijn is voor ons heel belangrijk om goede kinderopvang te kunnen aanbieden. Hoe wij flexibel wij zijn?…

error: Deze inhoud is beveiligd !!