Visie & Opvoeding

Opvoeding is de begeleiding van kinderen naar volwassenheid. Om zich positief te kunnen ontwikkelen moeten kinderen hun omgeving ervaren als een sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers hebben de taak de kinderen te stimuleren en aan te moedigen om nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen. Zo geven zij hen de gelegenheid om hun nieuwsgierigheid te bevredigen en zich te ontwikkelen. Maar zij hebben ook tot taak grenzen aan te geven en te bewaken, zodat de ontwikkeling van het kind veilig en verantwoord verloopt en het kind zich de normen en waarden van onze maatschappij eigen maakt.

fff200
fff200

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is dat kinderen respect en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Kinderen leren om conflicten op een constructieve wijze op te lossen en om leren gaan met verschillen. Met deze basisvaardigheden zullen zij later hun eigen plek kunnen vinden in de maatschappij.

Onze pedagogische uitgangspunten:

  • Wij stimuleren de ontwikkeling van kinderen door een rijke speel- leeromgeving te creëren;
  • Wij nemen als uitgangspunt dat ieder kind competent is, zich wil ontwikkelen;
  • Wij hebben respect voor alle kinderen en nemen hen serieus;
  • Wij luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben en geven hen inspraak;
  • Wij geven kinderen een eigen verantwoordelijkheid;
  • Wij zien en benaderen kinderen als een individu;
  • Wij bieden de kinderen keuzemogelijkheden.

Emotionele veiligheid & welbevinden

De eerste stappen die de ouders met hun kind bij ons binnen zetten vormen de kennismaking met de wereld van de kinderopvang. Een wereld die veiligheid en vertrouwen moet bieden aan kinderen. Want alleen vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en opgroeien tot evenwichtige en zelfstandige mensen…

error: Deze inhoud is beveiligd !!