Observeren

Om een kind goed te kunnen begeleiden is het van groot belang dat we ieder kind echt zien. Want kinderen verschillen in karakter, temperament, tempo, leermogelijkheden en vaardigheden en hebben aangeboren talenten. We willen graag aansluiten bij de eigenheid van ieder individueel kind.

Wij observeren de kinderen dagelijks. Voor peuters kijken we ook gericht naar de motoriek en de sociale omgang van de kinderen. Doordat we met Piramide werken komen ook de beginselen van taal en rekenen naar boven. Bijzonderheden worden altijd met de ouders besproken.

Autonomie (eigen keuzes maken) en participatie (actief mee mogen doen/denken).

fff200
fff200

Goede basis

Meer dan ooit is in Nederland het besef gegroeid hoe belangrijk het is bij kinderen al op jeugdige leeftijd een basis te leggen voor omgang met anderen kinderen en ouderen, ook van uiteenlopende achtergrond.

Flexkidz wil kinderen graag opvoeden tot mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen in de maatschappij. Wij zien het kinderdagverblijf als een gemeenschap, een kleinere samenleving binnen onze grote samenleving. Wij vinden dat we geen speciale kinderwereld moeten creëren, maar een plezierige leefomgeving afgestemd op kinderen en volwassenen.

Spelen & vrije tijd

De tijd die kinderen op onze buitenschoolse opvang doorbrengen zien wij als vrije tijd. Bij vrije tijd denken we aan rust, ontspanning, initiatieven nemen en eigen interesses volgen, zelf bepalen wat je gaat doen en wanneer je er mee stopt, met wie je speelt of dat je liever alleen speelt. Aansluiten bij leeftijd, sekse en interesses…

error: Deze inhoud is beveiligd !!