Samenstelling van de groep

Binnen één BSO zijn vaak meerdere groepen te vinden; leeftijdsgroepen, vriendjes, klasgenoten, jongens- en meisjes groepen. Voor een kind is het belangrijk om aansluiting te vinden bij een groep. Nieuwe kinderen kunnen opgevangen worden door een ‘mentor’ kind dat ze al kennen of door een sociaal vaardig kind wat graag deze taak op zich neemt. De pedagogisch medewerker begeleidt dit.

fff200
fff200

Kwaliteit

Wij vinden het ten aanzien van de kwaliteit belangrijk om te voldoen aan de wettelijke eisen t.a.v. het aantal kinderen per pedagogisch medewerker en de omvang van de stamgroep. We werken met opgeleide Pedagogisch Medewerksters op de groepen.

Aandacht

Flexkidz wil graag waarborgen dat er voldoende aandacht is voor de vier basis op-voedingsdoelen van professor J.M.A. Riksen-Walraven. Deze vier opvoedingsdoelen zijn:…

error: Deze inhoud is beveiligd !!