Emotionele veiligheid & welbevinden

Pedagogische visie Flexkidz

De eerste stappen die de ouders met hun kind bij ons binnen zetten vormen de kennismaking met de wereld van de kinderopvang. Een wereld die veiligheid en vertrouwen moet bieden aan kinderen. Want alleen vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en opgroeien tot evenwichtige en zelfstandige mensen.

Vertrouwde relaties tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn het hart van het pedagogisch handelen, het is de basis van emotionele veiligheid. Kinderen en pedagogisch medewerkers ontwikkelen samen een band. Dit schept een veilige basis, het kind weet dat het terug kan vallen op de pedagogisch medewerker.

fff200
fff200

Vaste groep

Kinderen ervaren ook de vertrouwdheid van een vaste groep kinderen. Kinderen spelen samen en maken samen plezier onder begeleiding van een pedagogisch medewerker die de onderlinge communicatie tussen kinderen waar nodig begeleidt. In ons kinderdagverblijf bieden wij kinderen mogelijkheden om allerlei ervaringen op te doen, om zelf problemen op te lossen.

Samen met de kinderen zijn we trots als ze iets nieuws hebben geleerd. Kinderen mogen bij ons ook leren door te proberen, wij willen hen laten ervaren dat het niet erg is als iets niet meteen lukt. Doordat kinderen ervaren dat zij dingen zélf kunnen en mogen, krijgen zij een positief gevoel van eigenwaarde. We geven hen verantwoordelijkheden die bij hen en bij hun belevingswereld en mogelijkheden passen.

Lerend spelen

Ieder kind is uniek. Wij respecteren de eigenheid van ieder kind, zijn manier van doen, zijn eigen interesses. Ieder kind mag zichzelf zijn. We vinden het belangrijk dat alle kinderen ‘honderd talen’ aangeboden krijgen om tot volle ontplooiing te komen…

error: Deze inhoud is beveiligd !!