Lerend spelen

Ieder kind is uniek. Wij respecteren de eigenheid van ieder kind, zijn manier van doen, zijn eigen interesses. Ieder kind mag zichzelf zijn. We vinden het belangrijk dat alle kinderen ‘honderd talen’ aangeboden krijgen om tot volle ontplooiing te komen.

Met honderd talen bedoelen we; veel verschillende manieren van denken, van spelen, van spreken, verschillende manieren van luisteren, houden van en verbazen, verschillende manieren van zingen en begrijpen, verschillende manieren om te ontdekken, vindingrijk zijn, verschillende manieren van dromen. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een rijke speel- en leeromgeving waarin een breed aanbod van speelgoed en materialen aan het kind wordt aangeboden. Ook biedt de pedagogisch medewerker een breed (thematisch)activiteitenaanbod, goed passend binnen het dagritme, zodat alle ontwikkelingsgebieden bewust gestimuleerd worden. Daarbij maken we gebruik van Piramide. Een VVE programma van CITO. Daarmee bieden we de kinderen leerstof aan en volgen we de doorgaande lijn, ook naar de basisschool.
Het lerend spelen is ons uitgangspunt. Plezier staat voorop.

fff200
fff200

Buiten spelen

Buiten zijn in de natuur komt het kind ook alleen maar ten goede: Ze kunnen rennen, balanceren, bouwen en schreeuwen, maar ook stilte ervaren. Alle zintuigen worden gestimuleerd door het spelen/zijn in de natuur. Magische momenten beleven kinderen keer op keer, doordat de natuur elke dag anders is. Ook de weersomstandigheden zijn elke dag anders. Door het regelmatig buiten zijn bouwen de kinderen een goede en gezonde weerstand op en krijgen ze respect voor de natuur.

Samenwerking met ouders

Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden aan ouders. Een goede samenwerking met de ouders is dan ook een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken. Wederzijds begrip en waardering tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is de basis voor een goed contact.Ouders worden zorgvuldig geïnformeerd over de werkwijze, de regels, gewoonten en gebruiken binnen onze kinderopvang…

error: Deze inhoud is beveiligd !!