Wat is Kinderopvang?

Bij een kinderopvang worden kinderen opgevangen door pedagogisch medewerkers. Pedagogisch medewerkers hebben een speciale, gekwalificeerde opleiding gevolgd en moeten een verklaring omtrent gedrag hebben. Elke kinderopvangorganisatie moet voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Ouders maken vooral gebruik van kinderopvang omdat zij moeten werken, studeren en/of omdat ze willen dat hun kind met andere kinderen leert spelen en in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. Ook is de kinderopvang een middel om kinderen voor te bereiden op de basisschool.

fff200
fff200

Dagopvang (kinderdagverblijf)

Kinderdagopvang is de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar op een kinderdagverblijf. Kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal 16 kinderen. De grote van de groep hangt af van de leeftijd van de kinderen en het aantal beroepskrachten (pedagogisch medewerkers). Wij werken met verticale groepen, waar kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Een kinderdagverblijf kan veel betekenen voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Pedagogisch medewerkers zijn professionals op het gebied van opvoeding die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling.

 Bij Flexkidz kinderopvang werken we met VVE: voor- en vroegschoolse educatie.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen spelenderwijs te laten leren. Door speciaal hiervoor ontwikkelde programma’s aan te bieden in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf (crèche), peuterspeelzaal (peuteropvang) of op school krijgen kinderen een extra steuntje in de rug.

Voor kinderen tussen de twee en vier jaar worden de VE-programma’s aangeboden op de dagopvang (voorschoolse educatie). Door deze extra ondersteuning nemen (taal)achterstanden af en maken kinderen een betere start op de basisschool.

Op zoek naar betaalbale kinderopvang?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij weten hoe moeilijk het soms kan zijn werk en kinderen met elkaar te combineren. Daarom bieden wij goede, leuke en vooral leerzame kinderopvang op maat voor ouders.

error: Deze inhoud is beveiligd !!