Samenwerking met ouders

Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden aan ouders. Een goede samenwerking met de ouders is dan ook een voorwaarde om goed met de kinderen te kunnen werken.

Wederzijds begrip en waardering tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is de basis voor een goed contact. Ouders worden zorgvuldig geïnformeerd over de werkwijze, de regels, gewoonten en gebruiken binnen onze kinderopvang. Kinderen maken op de opvang interessante ontwikkelingen door en doen belangrijke ervaringen op. Het is erg belangrijk deze ontwikkelingen en ervaringen te delen met de ouders. Dit doen onze pedagogisch medewerkers aan de hand van gesprekjes, foto’s, observaties en knutselwerken van de kinderen.

fff200
fff200

Adviseren & informeren

Wederzijds adviseren en informeren is belangrijk. Zo kunnen we vanuit gezamenlijkheid het kind geven wat het nodig heeft en inspelen op behoeften van ieder individueel kind. Door oprechte aandacht en belangstelling tonen pedagogisch medewerkers en ouders betrokkenheid met elkaar.

Flexkidz heeft een oudercommissie. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Te adviseren over kwaliteit en het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum.

Inrichting binnen- & buitenruimtes

Maak kennis met de toppers van Flexkidz Appelscha, Oosterwolde & Waskemeer. Zij zetten zich elke dag in voor de begeleiding & ontwikkeling van de kinderen…

error: Deze inhoud is beveiligd !!