Corona protocol

Protocol kinderopvang & COVID-19. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Handelingsperspectief

Voor het soepel verlopen van het Bron en Contact Onderzoek (BCO) van de GGD is in het protocol Kinderopvang en COVID-19 opgenomen dat een houder per locatie een stappenplan of handelingsperspectief opstelt. In dit plan staat beschreven hoe een houder moet communiceren met ouders en medewerkers bij een positieve besmetting van medewerkers en kinderen. Tevens informeert de houder de GGD.

Beslisboom

Met deze beslisboom kun je bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang mag.

 

GGD

De regels voor testen, thuisblijven en bron- en contactonderzoek voor kinderen roepen soms vragen op. Daarom hebben wij de belangrijkste informatie op een rij gezet.

Nieuwsbrief april 2022

Hieronder vind je een link naar onze laatste nieuwsbrief van Mei met het allerlaatste nieuws & de laatste ontwikkelingen in- en rondom Flexkidz Kinderopvang

Ons pedagogisch beleid

De ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op een visie, een visie op mens-zijn, op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden en ontwikkelen. Wij hebben ons laten inspireren door de pedagogen Rudolf Steiner en Loris Malaguzzi en door de psycholoog Thomas Gordon.

Flexkidz Appelscha

Van Emstweg 30

8426 BV Appelscha

Flexkidz Oosterwolde

Venekoterweg 56

8431 HH Oosterwolde

Flexkidz Waskemeer

Willem Kroezestraat 6

8434 NN Waskemeer