Pedagogisch beleid

Hier lees je het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz, met in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven wij hoe de pedagogisch medewerkers omgaan met de kinderen & uitgangspunten en visie worden verwoord.

Missie van Flexkidz; Kinderen zijn flexibel, wij ook!

Verder vinden we de volgende punten erg belangrijk. Deze pedagogische uitgangspunten komen dan ook terug in ons pedagogisch beleid:

  • De ontwikkeling van het kind centraal in denken en doen;
  • Kwaliteit in alles wat we doen;
  • De kracht van samenwerking.
  • Pedagogische visie en de uitgangspunten

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op een visie, een visie op mens-zijn, op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden en ontwikkelen. Wij hebben ons laten inspireren door de pedagogen Rudolf Steiner en Loris Malaguzzi en door de psycholoog Thomas Gordon.

Pedagogisch coah

Om te zorgen dat alle medewerkers werken met dit pedagogisch beleid hebben we sinds 2019 de functie: pedagogisch coach.

Deze pedagogisch coaches begeleiden alle medewerkers in hun ontwikkelingen in hun werk. Zo blijven wij een lerende en groeiende organisatie.

Wilt u meer weten?
het coachplan ligt ter inzage op de locatie.

Onze visie & opvoeding

Opvoeding is de begeleiding van kinderen naar volwassenheid. Om zich positief te kunnen ontwikkelen moeten kinderen hun omgeving ervaren als een sfeer van vertrouwen, geborgenheid en veiligheid. Onze pedagogisch medewerkers hebben de taak de kinderen te stimuleren en aan te moedigen om nieuwe dingen te leren en ervaringen op te doen